Klasa służb mundurowych

Jest to klasa dla uczniów zainteresowanych pracą w Policji, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i agencjach ochrony.

Dajemy możliwość ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończonego egzaminem oraz potwierdzonego europejskim certyfikatem, dzięki któremu na egzaminie do Policji otrzymujesz już na starcie  2 dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Każdy z ukończonych kursów, który kończy się odpowiednim zaświadczeniem lub certyfikatem, zwiększa Twoja szansę na zdobycie wymarzonej pracy.


Przedmioty na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej:

– język polski,
– język angielski;

Zajęcia dodatkowe:
– musztra i ceremoniał,
– samoobrona i survival;

Kursy specjalistyczne:
– płetwonurkowy,
– strzelecki,

Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców z wojska i policji. Umiejętności praktyczne kształcone są pod okiem instruktorów (strzelnica, sztuki walki, nurkowanie).

 

Podniesieniu sprawności fizycznej i umiejętności współpracy w grupie oraz pogłębianiu umiejętności praktycznych, związanych z orientacją w terenie (survival) i wdrażaniu dyscypliny sprzyjają zajęcia prowadzone przez instruktora rekreacji ruchowej i kajakarstwa.

Po ukończeniu liceum istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych i w szkołach policealnych np. w Wyższej Szkole Oficerskiej,  Wyższej Akademii Technicznej, Wyższej Szkole Policji, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno w szkole jak i na terenie jednostki 7 Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego, Szkoły Policji w Słupsku, Straży Pożarnej.

Uczestnictwo w kursach jest obowiązkowe. Piątek jest dniem mundurowym.

 

Zobacz również: klasa kosmetyczna, klasa ogólna

 

Permalink do tego artykułu: https://liceum.slupsk.pl/?page_id=839