Klasa wojskowa

Klasa wojskowa skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych, którzy są zainteresowani pracą w służbach mundurowych. Przygotowuje uczniów do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej (zawodowej, terytorialnej, kandydackiej oraz w rezerwach osobowych).

Skierowana jest na kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych. W ciągu czterech lat nauki uczniowie klasy wojskowej realizują program szkolenia wojskowego zatwierdzonego przez MON.

Zajęcia realizowane w ramach szkolenia są prowadzone w ramach zajęć teoretycznych i praktycznych:
– zajęcia teoretyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć teoretycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych i pokazów umundurowania;
– zajęcia praktyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności.

Szkolenie jest podzielone na 3 etapy :
– zapoznawcze,
– zasadnicze,
– obóz szkoleniowy,
realizowane w 4 blokach tematycznych :
– podstawy wychowania wojskowego,
– szkolenie bojowe,
– szkolenie logistyczne,
– szkolenie z wybranych przepisów prawa.

Edukacja kończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu (zgodne z wymaganiami ustawy).

Permalink do tego artykułu: https://liceum.slupsk.pl/?page_id=5285