Zajęcia z Akademickim Związkiem Sportowym.

W dniu 16.02.2024 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela (instruktora) z Akademickiego Związku Sportowego (AZS), który pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki realizuje program upowszechniania strzelectwa na lata 2023-2025. Jest to systemowe rozwiązanie, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród młodzieży poprzez umożliwienie jej udziału w strzeleckich zajęciach sportowych, które realizowane są na terenie szkoły.

Głównymi celami programu są:

  • popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży,

  • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych dla młodzieży,

  • upowszechnianie postaw proobronnych wśród młodzieży,

  • stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.

Tak więc uczniowie po obejrzeniu, krótkiego filmu instruktażowego, który wstępnie wprowadził ich w warunki bezpiecznego posługiwania się bronią, a także zasad działania trenażera z zapałem przystąpili do strzelania z pistoletu, a także karabinka pod czujnym okiem instruktora AZS. Uczniom szczególnie spodobało się prowadzenie ognia do celów ruchomych i ukazujących się, co stanowiło dodatkową trudność, ale też uatrakcyjniło zajęcia.

Permalink do tego artykułu: https://liceum.slupsk.pl/?p=6194