Sesja popularno – naukowa IPN w Gdańsku.

W dniu 01.03 b.r. po raz drugi klasa II a wraz z opiekunem wyruszyła do Gdańska , aby w ramach „klasy patronackiej” wziąć udział w sesji popularno – naukowej zorganizowanej z okazji 85 rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech. 

W rocznicę 1. Kongresu Polaków w Niemczech Instytut Pamięci Narodowej zaprosił młodzież na wykład poświęcony temu wydarzeniu. Zaprezentowano także odtworzoną ze zdjęcia replikę ryngrafu wybitego w Berlinie 85 lat temu. Poruszono także kwestię reperkusji. Wprawdzie Niemcy nie zakazali zwołania kongresu, bojąc się że Polacy zdelegalizują zjazdy niemieckie, ale organizatorów nie zostawili w spokoju.

Związek Polaków w Niemczech powstał w odpowiedzi na groźbę wynarodowienia, do którego Niemcy świadomie chcieli doprowadzić. Duża grupa Polaków zamieszkiwała np. Westfalię, gdzie już w XIX wieku pracowali w przemyśle. Także wiele ziem etnicznie polskich nie znalazło się w granicach odrodzonego państwa.

To właśnie było najważniejsze zadanie Związku Polaków w Niemczech. I właśnie dlatego, kiedy tylko wybuchła wojna, Niemcy postarali się o aresztowanie i zamordowanie jak największej ilości jego działaczy. Wówczas też odebrali Polakom status mniejszości narodowej – i nie przywrócili go do tej pory.

Udział w sesji był niezwykle interesujący i z pewnością pogłębił nasza wiedzę z zakresu historii najnowszej naszego narodu. Wszyscy wróciliśmy zachęceni , by dalej kontynuować pogłębianie naszej wiedzy poprzez udział w kolejnych wydarzeniach , na które z niecierpliwością czekamy.

Permalink do tego artykułu: https://liceum.slupsk.pl/?p=5845