Szkolenie w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

W dniu 21.05.2021r. kadeci klas wojskowych naszego liceum odwiedzili Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej ( CSMW ) w Ustce. Pierwszym punktem na trasie zwiedzania jednej z najstarszych jednostek Marynarki Wojennej była sala tradycji gdzie nasi uczniowie zapoznali się z bogatą historią oraz tradycjami.

Należy wspomnieć że sala tradycji Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej zdobyła II miejsce w Wojsku Polskim. Kończąc wizytę kadeci uwiecznili na fotografii grupowe zdjęcie na tle kopii sztandaru Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.

Kolejnym docelowym miejscem wizyty w CSMW był Ośrodek Symulacji Działań „Śnieżnik” gdzie kadeci II klasy mogli sobie odświeżyć wiadomości z zakresu szkolenia strzeleckiego, natomiast kadeci klasy I zapoznać się z uzbrojeniem Wojska Polskiego choć należy zaznaczyć w tym miejscu że nie był to ich pierwszy kontakt z bronią.

Urządzenie szkolno – treningowe do broni strzeleckiej „Śnieżnik” jest to stacjonarny system nauki, kontroli i oceny celowania z broni strzeleckiej. Pozwala przygotować żołnierzy do ćwiczeń na strzelnicach, z wykorzystaniem różnych typów broni, w różnego rodzaju środowiskach i warunkach atmosferycznych, do akcji samodzielnej, zespołowej w sytuacjach planowanych i nietypowych. Jest nowoczesnym symulatorem szkolno – treningowym dla broni strzeleckiej, pozwalającym na szkolenie strzelców przy zastosowaniu etatowej broni strzeleckiej bez użycia amunicji.

Była to kolejna wizyta w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej która z pewnością pomogła na zdobycie kolejnych cennych doświadczeń które będą kontynuowane w kolejnych latach nauki w naszym liceum.

Permalink do tego artykułu: https://liceum.slupsk.pl/?p=5263