Wysokie napięcia

Wysokie napięcie

Elektryczność rządzi światem

content image

Burza z piorunami i grzmotami jest spektakularb=nym zjawiskiem, które przeważnie zachwyca ale często budzi lęk.

Człowiekiem rządzi prąd

Człowiek to istota elektryczna: poruszamy się dzięki impulsom elektrycznym, czujemy dzięki elektryczności przepływającej przez nerwy. Procesy fizjologiczne - na przykład trawienie to odpowiednia przepuszczalność błon komórkowych regulowana przez ładunki elektryczne...

Elektryczność we Wszechświecie

Wiemy, wystarczy rozglądnąć sie dookoła, że otacza nas materia: ziemia, powietrze gwiazdy galaktyki... Każda cząstka materii ma elektrony, protony w materii płyną prądy elektryczne. Możemy powiedzieć, że więcej w przyrodzie elektryczności niż materii...
 

Otrzymywanie prądu

Mimo powszechności elektryczności w przyrodzie, człowiek póżno ją dostrzegł i zrozumiał. Obecnie człowiek potrafi wytwarzać elektryczność we wszelkiego rodzaju elektrowniach. Rocznie wytwarza się 160 TWh. Jaka jest to liczba? T (tera) to przedrostek oznaczający 1 z dwunastoma zerami, h to godzina = 3600 sek. razem daje to 576000000000000000 J (dżuli) energii...

Badanie

Pierwsze zastosowania elektryczności, tuż po jej odkryciu były czasami dziwaczne. Elektryzowano ludzi, leczono, zabijano, robiono przeróżne widowiska jak na przykład przepuszczano prąd przez zwłoki i pokazywano publicznie, przy rozentuzjamowanej gawiedzi, że trup, lub świeżo odcięta na szafocie głowa otwiera oczy. Prąd ożywia ludzi...