Dokumenty szkolne

Do pobrania niżej w pliku pdf:

  1. Statut Liceum Ogólnokształcącego.

  2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowanie (Zał. 1 do Statutu).

  3. Regulamin szkoły.

  4. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych.

  5. Procedura uzyskiwania zwolnień z wf.

Permalink do tego artykułu: https://liceum.slupsk.pl/?page_id=3084